Fashion store cashier folding new customers cloth for packing and talking to shopper. Side view. Shopping or purchase concept

Hər bir iş adamının məqsədi uğurlu biznes yaradıb, gəlir əldə etməkdir. Bu gəlir həm sahibkarın, həm işçilərin həyatının yaxşılaşdırılmasına, həm də biznesin inkşafına yönəlir.

Biznesin ən başlıca amillərindən biri – müştərini aldatmamaq və yaranan problemləri aradan qaldırmaqdır. Aldadılan alıcı – itirilmiş müştəridir. Amma problem bununla bitmir. Həmin alıcı ətrafındakılara tövsiyələr edərək, rəqibləri məsləhət bilir. Beləliklə, bir aldanmış müstəri şirkətə yüzlərlə itirilmiş müştəri “bəxş” edə bilər. Digər tərədfən, alıcının problemini həll edərək, özünə yüzlərlə yeni müştərinin cəlb edib, satışları artırmaq mümkündür.