“HİLAL LTD” Müəssisənin 2021-2022-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditini təqdim edirik.

HILAL LTD MÜƏSSİSƏSİ