Conference Call Network Communication Concept

Pandemiyanın iqtisadiyyata gətirdiyi tələblərdən biri distant işdir. Son illərin texnologi inkşafı bunu tətbiq etməyə imkan verir. 

Artıq distant olaraq, personal ofisə qoşula bilər, həmkarları, partnyorları və müştəriləri ilə video konfrans yarada, sənədlərin hazırlanması, müzakirələr, onlayn satışlar, mühasibat, konsultasiya və bir çox xidmətlər göstərmək olur.

Belə fəaliyyətin üstünlüklərindən biri də, öz evindən çıxmayaraq işləyən şəxslərə nəqliyyat xərclərinə və zaman itkisinə ehtiyacı qalmır. Müəssəsələr isə artıq böyük ofisləri icarə haqqında qənaət edir, kommunal və nəqliyyat xərcləri azalır. Bu mal və xidmətlərin qiymətlərini aşağı çəkərək, satış həcminin artmasına və artmış dövriyyədən daha çox mənfəət əldə etməyə yol açır.