Everyone is smiling and listens. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Satışların artması üçün müəssisənin personalının motivasiyası olmalıdır. Bunun üçün vaxtaşırı motivasiya təlimləri keçirmək vacibdir.

Motivasiya təlimləri həm menecment, həm də sıravi personal üçün keçirilməsi məsləhətdir. Pandemiyanın yaratdığı böhran zamanı satışların düşdüya zamanda maaşların həddi azaldığından personalın motivasiyası aşağı enib. Onları maddi və mənəvi həvəsləndirmək lazımdır. 

Məhz belə təlimlərin keçirilməsi işçilərə mənəvi dəstək verir və öz işlərini həvəslə etməyə sövq edir.