Müəssiənin personalının ümumi məsəq – inkşaf və mənfəət – üçün çalışması uğura aparan yoldur. Ona görə kollektivdə mehribanlıq və birlik olmalıdır. Bunların olması üçün onları motivasiya etmək lazımdır.

Vaxtaşırı rəhbərlərin iştirakı ilə əyləncəli toplantılar etmək, maraqlı oyunlar və iştirakçılara yaxşı hədiyyələr etmək lazımdır. Bu kollektivi birləşdirəcək və daha mehriban edəcək.

Həmçinin hər ayın əvvəlində ümümi toplantıda keçmiş ayın nəticələrini və yeni ayın planlarını müzakirəyə çıxartmaq məsləhətdir. Bu onlarda ümumi qərarlarda iştirak və onlara görə cavabdehlik hissi yaradacaq.