Azərbaycanda qəbul olunmuş və geniş tətbiq edilən strategiyalardan biri də şirkətin ödənişlərinin kənar podratçılara azaltmasıdır. Çalışıb öz departament yaxud şirkətlərini yaradılar ki, vəsait qrupun (holdinqin) daxilində çevrilsin. Bunun daha gəlirli olmasını və hər bir prosesdə gəlir əldə etmək istəyindən yaranır.

Amma bu səhv siyasətdir. Sərfəlisi bu işləri kənar şirkətlərə verərək, həm öz xərclərini və maliyyə qoyuluşlarını azaltmaq, həm də ölkə iqtisadiyyatının genişlənməsinə və digərlərinin gəlir əldə etməsinə bəhrəsini verməkdir. 

Şirkətin qız strukturunu yaradıb ora maliyyə qoyuluşu, personal cəlb edilməsi və əlavə işlə yüklənmək əvəzinə həmin gücü əsas fəaliyyətə yönləndirmək daha səmərəlidir. Bu həm də şirkətin gücünün dəfələrlə artmasına yol açacaq. 

Podratçılara gəldikdə isə onları seçərək sərfəli şərtlərdə cəlb etmək lazımdır. Onun xidmətinin keyfiyyəti uyğun olmadığı təqdirdə hər zaman başqasını seçmək olar.