Azərbaycan bazarı kiçikdir, rəqabət isə böyük. Uğurlu fikirlərin qısa zamanda başqaları tərəfindən tətbiq edilməsini nəzərə alsaq, rəqabət daha da sərtləşir. 

Tipik olaraq, əksər sahibkarlar bazarda irəliləmək üçün dempinq edirlər. Ancaq bu, nəinki satış problemini həll etmir, həm də müəssisənin və bütövlükdə bazarın gələcəyi üçün təhlükə yaradır.

Yerli istehsalçılar bunu xüsusilə hiss edirlər. Onlar nəinki yerli bazarda kiçik bir pay uğrunda mübarizə aparmalı, həm də Çin və Rusiyadan idxal olunan mallarla rəqabət aparmalıdırlar. Çin məhsulları daha ucuzdur, çünki Çin istehsalçısı üçün malların maya dəyəri nəhəng istehsal həcmlərinə görə aşağıdır. 

Rusiya rublunun məzənnəsinin azalması ilə əlaqədar olaraq, Rusiya malları ixrac üçün müvafiq olaraq ucuzlaşıb.

Sahibkar üçün çıxış yolu ixrac haqqında düşünməkdir. Bəs bu müəssisəyə nə verir?

İxrac, istehsal həcmini artırmağa və bununla da mənfəətə təsir edən xərcləri azaltmağa kömək edəcəkdir. 

Orta xərclər məhsul istehsal etmək üçün müəssisəninbir vahid mal üçün çəkdiyi xərclərdir. Orta xərclər, bir qayda olaraq, istehsalın miqyasından ço

x asılıdır. Bir qayda olaraq, istehsal miqyasının artması ilə orta xərclər azalır. Buna müsbət miqyaslı İqtisadiyyat deyilir.

Digər amilləri nəzərdən keçirin:

Daxili bazarda tələbin azalması halında satışların qorunması və artırılması.

İstehsal olunan malların həyat dövrünün uzadılması, tələbdəki kəskin dalğalanmaların azaldılması.

Xaricdə tanınmaq, müəssisə və istehsal etdiyi mallar üçün beynəlxalq nüfuz qazanmaq.

Bazar araşdırması və yeniliklərin həyata keçirilməsi üçün xərclərin tez və effektiv şəkildə geri qaytarılmasına kömək edir.

Beynəlxalq biznesin aparılması, təlim və müəssisə İşçilərinin Peşəkar səriştələrinin artırılması sahəsində ən yaxşı təcrübənin mənimsənilməsi.

Xarici valyuta gəlirləri mənbələrindən istifadə etməklə müəssisənin aktivlərinin likvidliyinin yaxşılaşdırılması.

İxrac imkanlarını müzakirə etmək üçün Bizə müracitə edə bilərsiniz.