Əksəriyyət öz biznesinə sahib olmaq istəyir, lakin tez-tez şirkətlərin yaradılması, ilkin fəaliyyəti, iflası və bağlanması mərhələlərini görürük. Bu, qeyri-peşəkar yanaşma və standart səhvlər səbəbindən baş verir.

Davamlı biznes model şirkətlərin uzunmüddətli fəaliyyət göstərməsinə kömək edir. Bu, şirkətin yaşamasına imkan verən xərclərin və gəlirlərin optimal nisbətidir.

Şirkət qurarkən araşdırma aparmaq, bazarda mövcudluğunu, potensial müştərilərini, satış artımını və müvafiq olaraq gəlir artımını və xərclərin azalmasını dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır.

Layihənin doğrulması üçün bazarda olmayan, amma daha çox müştəri tələb olunarsa necə olacaq? Bəs müştəri əldə etmək üçün onları cəlb etmək beş dəfə çox vəsait tələb edərsə nə olacaq? Bütün bunlar Biznes modelinin uğursuzluğunu göstərir.

Hesablamalar üç il ərzində doğrulmursa, seçilmiş biznes model mümkünsüzdür və layihəyə yenidən baxılması və ya rədd edilməsi lazımdır.

  • Biznes qurmağa dəyər olub olmadığını anlamaq üçün işə başlamazdan əvvəl nə etmək lazımdır:
  • Xərcləri və gəlirləri azaltmaq üçün layihənin işləməsini optimal müştəri sayını hesablayın.

Hədəf bazarın ümumi həcmini, mövcud bazar həcmini, həqiqətən əldə edilə bilən bazar həcmini hesablayın və son göstəricini optimal alıcı sayı ilə müqayisə edin.

Hansı risklər mövcüddur?

  • Üçüncü şəxslərdən, podratçılardan asılılıq. Ehtiyat planınız olmalıdır.
  • Qanunvericilik bazasından asılılıq. Başlamazdan əvvəl bütün mübahisəli hüquqi məqamları aydınlaşdırmaq və iddialar halında bir neçə hərəkət variantına sahib olmaq daha yaxşıdır.
  • “İnqilabi təkliflər” müştərilərin adi hərəkət tərzini dəyişdirmək məqsədi qoyursa, riskdir. Bir məhsula maraq yaratmaq, adi yol ilə gedən şirkətlərdən daha çox xərc tələb edəcəkdir.

İlkin mərhələdə, hipotetik olaraq layihəni “öldürə” biləcək bütün riskləri təyin etməyə və bunların qarşısını almaq üçün hazırlıq işləri aparmağa dəyər.