Maliyyə hesabatlarının auditi aşağıdakı məqsədlər üçün həyata keçirilən müəssisənin maliyyə göstəricilərinin yoxlanılmasıdır:

– Mühasib və ya maliyyə direktoru dəyişdirilərkən mühasibat uçotunun vəziyyətini və etibarlılığını yoxlayın. 

– Bank krediti alınması. 

– Tenderlərdə iştirak üçün. 

– Müəssisəni sertifikatlaşdırma üçün hazırlanması. 

– Biznesi yenidən təşkil etmək, şirkəti satışı üçün. 

– İnvestorları cəlb etmək və ya tərəfdaşların marağını təmin etmək üçün. 

– Vergi risklərini minimuma endirilməsi.

Maliyyə hesabatlarının təşəbbüs və ya könüllü auditi şirkətin rəhbəri və ya sahibi tərəfindən sifariş edilir. 

Prosedur həm daxili, həm də kənar ola bilər. Kənar yoxlama obyektiv və müstəqildir. Buna görə, şirkətin məqsədi kredit almaq və ya investor cəlb etməkdirsə, şirkətlə əlaqəli olmayan və liderin ortağı, qohumu və ya tanışlığı olmayan xarici Auditorun xidmətlərindən istifadə etmək lazımdır.

Maliyyə hesabatlarının müstəqil auditi bir neçə ardıcıl mərhələdə aparılır:

– Prosedurun planlaşdırılması – ekspert Audit strategiyası və taktikasını, cədvəli, planı və proqramını hazırlayır, işçilərlə qarşılıqlı əlaqəni təşkil edir, Şirkətə xarici və daxili təsir amilləri, habelə şirkətin maliyyə fəaliyyəti barədə məlumat alır. 

— Məlumatların toplanması və təhlili-auditor bir qrup ixtisaslaşmış mütəxəssislə birlikdə ilkin sənədləri, Mühasibat qeydlərini, nizamnamə sənədlərini yoxlayır. Hesablamaların etibarlılığı, uçot siyasəti yoxlanılır. Bütün sənədlər qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluq baxımından qiymətləndirilir. Çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün tövsiyələr hazırlanır. 

– Audit hesabatının yazılması-ekspert maliyyə hesabatlarının auditinin nəticələri barədə peşəkar rəy formalaşdırır və yekun sənəd tərtib edir: dəyişdirilməmiş nəticə — hesabat düzgündürsə və dəyişdirilmiş nəticə — hesabatda ciddi təhriflər varsa və ya mütəxəssisin əksini sübut etmək imkanı yoxdursa.