Təəsüf ki, Azərbaycanda istehsal sahəsində problemlər yaşanır. Bunlardan biri yerli istehsalın maliyyətinin baha olmasıdır. Baha olmanın səbəbi isə istehsal həcminin aşağı olmasıdır. Hər bir iqtisadçı bilir ki, istehsal həcmi artdıqca maliyyət enir. Amma daxili bazar kiçik olduğu üçün məhdutdur. Həmçinin rəqib istehsalçılar və idxal. Çində istehsal olunan malların qiyməti o qədər aşağıdır ki, onunla rəqabət etmək çətindir.

Bəs istehsalın həcmini necə artırmaq olar. Bunun üçün ixrac potensialı yaratmaq lazımdır. İlk zamanlar bu zərərli olsa belə, istehsal artdıqca xərclər düşəcək və ümumi gəlir artacaq. Bu da daxili bazarda qiyməti aşağa çəkmək yaxud mənfəətin artmasına imkan yaradacaq.