Yerli biznesdə ən çox edilən səhvlərdən biri xərclərin səhv hesablanmasıdır. Xırda xərcləri göz ardına alaraq, onları mühasibatda qeydə alınmır. Bu da mal və xidmətlərin maliyyətinin səhv hesablanmasına səbəb olur. Çoxsayda xırda xərclər ay, rüb, il çapında böyük məbləğlərə çevrilə bilər. Bununla da mənfəətə yaxud zərərə yanlış qiymət verilir və çox halda kağızda yaranan mənfəət reallıqda heç bir maliyyə ilə dəstəklənmir.

Eyni hal biznes yaradılmamışdan öncə hesablanmalar zamanı edilir. Bunun səbəbi olaraq, bir çox yaradılan müəssiələr 1-ci ilin sonunda gözlənilməyən böyük zərərlə bağlayır.

Bu halların olmaması üçün professional mühasib, auditor və konsultantların xidmətlərindən istifadə edin.