Hər bir biznes strukturun qarşısında olan məqsəd, sadə dildə desək, satışları yüksəltməklə yanaşı, xərcləri azaltmaq və mənfəəti yüksəltməkdir.

Amma satışlar yüksələn bu zaman yaddan çıxır və sahibkarlar əvvəl podratçılara verdikləri işləri özləri etməyə başlayırlar ki, xərcləri azaltsaınlar. Lakin, bu əks effekt verir. Çünki, yeni strukturun yaradılması yeni investisiya qoyuluşu, insan resursu, onların təlimləri tələb edir, həmçinin xərclər artır. Halbuki, bu maliyə qoyuluşu əsas biznesin genişləndirilməsinə yönələ bilər və mənfəətin yükəlməsinə səbəb olar.

Anlamaq lazımdır ki, podratçılarla işləyərək iqtisadiyyatın genişlənməsinə də bəhrə vermiş oluruq.