Mühasibat biznesin vacib hissəsidir. Maliyyə əməliyyatlarına nəzarət etmədən vəziyyəti qiymətləndirmək və düzgün qərarlar qəbul etmək mümkün deyil.

Hər bir təcrübəsiz sahibkarın bilməli olduğu mühasibat əsasları:

Müəssisə (həmçinin şəxsi sahibkarlıq) yaratmaq üçün Vergilər Nazirliyində qeydiyyatdan keçmək və VÖEN (fərdi vergi nömrəsi) alınır.

Qeydiyyatdan sonra mühasibat uçotunu təşkil etmək lazımdır. Bunu etmək üçün ya mühasib işə götürmək, yaxud mühasibat xidmətləri göstərən peşəkar şirkətlərə müraciət etmək lazımdır. Yeni fəaliyyətə başlamaq və maliyyəni düzgün qurmaq üçün ikinci variantı seçmək daha yaxşıdır ki, mühasibatın əsası düzgün qoyulsun.

Əməliyyat xərcləri – kirayə haqqı, kommunal xidmətlər, işçilərin maaşları və s.kimi adi iş əməliyyatları ilə əlaqəli xərclərdir.

Maliyyə ilinin sonunda mənfəət və zərərin hesablanması müəssisənin il ərzində nə qədər gəlir əldə etdiyini və şirkətin gəlirli və ya zərərli olub olmadığını müəyyən etmək üçün aparılır. Bu, müəssisə üçün vacibdir, çünki işin səmərəliliyini müəyyənləşdirməyə və şirkətin maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmağa qərar verməyə imkan verir.

Mühasib, işin cari xərcləri və planlaşdırılan investisiyaları vaxtında ödəmək üçün kifayət qədər nağd pula sahib olmasını təmin etmək üçün pul axınlarını nəzarət edir.

Hər ilin əvvəlində əvvəlki il üçün vergi hesabatları təqdim edilməlidir. Bunun üçün müəssisənin balansı, mənfəət və zərər hesabatını hazırlamaq, maliyyə hesabatları və vergi bəyannamələrini təqdim etmək lazımdır.

Mühasibat uçotu hər bir biznesin vacib hissəsidir və onun əsasını başlanğıcda doğru qoyulmalıdır. Mühasibat uçotunun əsaslarını yaxşı bilmək yalnız işi uğurla aparmağa deyil, həm də vergi və digər tənzimləyici orqanlarla problemlərin qarşısını almağa kömək edəcəkdir.