Müştəri ilə yaxın dostluq münasibəti ünsiyyətdə psixoloji komfort zona yaratsa da, öz üstünlükləri və qüsurları var.

Üstünlükləri:
• Müştəri daha səmimi olacaq, şirkəti isə daha pozitiv şəkildə qəbul edir.
• Satış meneceri müştəridən sorğuları prioritet olaraq ala bilər, faktlarla hərəkət etmə imkanı, təxmin edərək deyil.
• Müştəridən alınan məlumatlar əsasında öz mal və xidmətlərini yaxşılaşdırmaq imkanı qazanır.
• Kommersiya departamenti isə daha yüksək satışlar həyata keçirir.

Qüsurlar:
• Müştərini çox yaxın öyrənmək cəhdi olsa, onun şəxsi zonasına müdaxilə oluna bilər.
• Çox yaxın münasibət yersiz və zəhlə tökmə kimi qəbul oluna bilər.
• Müştəridən hər hansısa məxfi məlumat aldıqda, ona qarşılığında hədiyyə etmək lazım olacaq.
• Yaxınlıq hər bir müştərinin öyrənilməsi deməkdir, ona görə belə məlumatların toplanması çox baha başa gələ bilər.