Müştərilərlə yaxınlaşma məqsədli olmalıdır. Müştərinin dəyərinin təyin olunması üçün, kimə priotritet diqqət yetirmək və onunla daha yaxın əlaqə qurmaq üçün məqsədli və ikinci plan müştərilərin kriteriyalarını təyin etmək üçün mövcud müştəri bazasında seqmentləşmə etmək lazımdır.

Əks halda menecerlər “əsas” və “vacib” müştərilərlə deyil, onlara daha rahat olan, şirkət üçün isə “sıravi” və “prioritet olmayan” müştərilərlə əlaqə yaratma riski var.

Dəyərli müştərilərlə daha yaxın əlaqədə olmaq üçün, onlar haqqında çox məlumat toplamaq lazımdır. Bu həm şirkətlə işləyən müştərilər, həm də onunla işləyə biləcək müştərilərə aiddir.