2023-cü ildə sahibkarlar mühasibatın aparılmasında sərbəstdirlər, ştata mühasib götürmək yaxud mühasibat şirkəti ilə müqavilə bağlayaraq ona ötürmək mümkündür.

Mütəxəssislər kiçik və orta təşkilatlara mühasibat işlərini autsorsinq etməyi məsləhət görürlər.

Böyük biznesə gəldikdə, öz mühasibi olmadan işləmək çətindir. Kiçik və orta bir şirkətin ayda orta hesabla 300-500 əməliyyatı varsa, böyük bir şirkətdə gündə eyni sayda əməliyyat ola bilər. Bu vəziyyətdə, bütün prosesi idarə edəcək bir əməkdaş lazımdır.

Mühasibat autsorsinqi – bu öhdəliklər müqavilə ilə üçüncü tərəfə keçdikdə Mühasibat uçotu və hesabat funksiyalarının şirkət xaricində aparılması nəzərdə tutulur. 

Mühasibat autsorsinqinin spesifikliyi müştəri şirkətinin müəyyən bir əməkdaş deyil, bir xidmət almasıdır. Məsələn, avans hesabatlarının işlənməsi və ya mühasibat uçotunun aparılması xidməti. Eyni zamanda, şirkət yalnız görülən iş üçün ödəyiş edir. Bu yanaşmanın üstünlüyü ondan ibarətdir ki, mühasib tətilə getsə və ya xəstələnsə, autsorsinq zamanı iş dayanmayacaq. Bundan əlavə, müştəri ümumiyyətlə bir mühasib deyil, hər bir işçinin müəyyən bir funksiyaya sahib olduğu bütün bir heyəti alır. İş axını bu sxemə uyğun qurulur: müştəri bütün məlumatları təmin edir ki, autsorser qeydlərin aparılmasına başlaya bilsin.

Müqavilə bağlanarkən xidmətlərin siyahısı müzakirə olunur. Kənar şirkətlər bütün səhvlərinə görə məsuliyyət daşıyırlar. Müqaviləyə əsasən, əməkdaşlarının günahı üzündən mühasibatat uçotu prosesində yaranan bütün cərimələri, faiz və çatışmazlıqları ödəməlidirlər.

Kənar şirkətlərin məsuliyyəti müqavilədə müəyyən edilir. Autsorsinq şirkətləri müştəriyə davamlı işi təmin edir.

Davamı izləyir…