Kadrlar şöbəsi yaxud müxətəssisinin müəssisənin işində əməyi danılmazdır. Onların üzərində böyük öhdəlik var.

Kadrlar şöbələri yalnız mütəxəssis seçimi və kadr qeydlərini ilə məşğul olmur, həm də komandada dostluq münasibətlərini qorumağa kömək edir və bəzi şirkətlərdə onların vəzifələrinə HR markasını gücləndirmək – potensial işçilər arasında cəlbedici bir şirkət imicini yaratmaqdır.

Kadrlar şöbəsinin mütəxəssisləri şirkətdəki rəhbərlik və işçilər arasında vasitəçilərdir. Biznesin fəaliyyətindən asılı olaraq İnsan Resursları şöbəsinin müxtəlif vəzifələri ola bilər. Bunlara kadr uçotu, əməyin mühafizəsi, işçilərin axtarışı və işə götürülməsi, təlim və kadr inkişafı, komandada mübahisələrin həlli, motivasiya sisteminin inkişafı və kadr uçotu daxildir.

HR mütəxəssisləri əməkdaşların şəxsi işlərini aparır, ştat cədvəli və tətil cədvəli tərtib edir, kadr məsələləri ilə bağlı əmrlər hazırlayır və əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş işəgötürənin digər vəzifələrini yerinə yetirirlər.

Əmək qorunması – iş müddətində işçilərin həyatını və sağlamlığını qorumaq üçün edilməsi lazım olan vacib funksiyadır. Məsələn, əməkdaşlar iş şəraitinin xüsusi qiymətləndirilməsini təşkil edirlər. Kadrlar şöbəsi iş yerində baş verən qəzaların araşdırılması ilə də məşğuldur. İş şəraitinin xüsusi qiymətləndirilməsi keçirilir.

Kadrlar şöbəsinin mütəxəssisləri kadrların axtarışı, seçilməsi və işə götürülməsində başlıca iştirakçıdır. Bəzi şirkətlərdə bütün məşğulluq prosesi tamamilə onların üzərindədir. Digərlərində yalnız fərdi mərhələlər var.

Bəzi şirkətlərdə kadrlar şöbəsinin işçiləri təlimlər təşkil edir, işçilərlə inkişaf mövzusunda sorğu keçirir, rəhbərlərlə birlikdə peşəkar inkişaf planları tərtib edirlər. Bu, işçilərin səriştəsini artırmağa, onların ən çox fayda verə biləcəyi vəzifələri tapmağa kömək edir.