Hər bir şirkətin xasiyyəti və qaydaları var. Bunlar müəssisənin sahibinin və rəhbərinin xasiyyətini əks etdirir. 

Çox hallarda şirkətə rəhbərliyi sahib öz üzərinə götürür, bəzi hallarda bu vəzifəyə kənardan mütəxəssis cəlb edir. Amma onların yola getməsi və eyni iş görməsi üçün dünyagörüşləri də oxşar olmalıdır. Əks halda mübahisə yaranacaq. 

Rəhbərlə yanaşı personal da eyi psixoloji vəziyyət yaşayır. Onlar rəhbəin qoyduğu qaydalarla ayaqlaşmalı, çox hallarda isə ona xoş gəlmək üçün onun xəsiyyətini əks etdirir. Bu da normal insan psixologiyasıdır.

Bu səbəbdən, müştərilərin müəssisənin kimə aid olması sualı yaranır ki, bu da ona etiraın səviyyəsinin göstəricisidir.

Siz necə düşünürsünüz?