Hər bir müəssisə biznesi rəsmi etməlidir. Bütün əməliyyatlar şəffaf və qanuni olması, vergilərin ödənilməsi sahibkarlığın əsas amillərindən biridir. Ağ uçot yarana biləcək bir çox problemlərdən qurtara bilər. Bununla yanaşı, vergilərin vaxtında ödənilməsi şərtdir ki vergi orqanları ilə anlaşılmazlıq yaranmasın. 

Bu həm də doğru uçotun və mühasibatın aparılmasıdır. Professional mühasib biznesin vəziyyətini asan analiz edib, vəziyyəti görə bilər. Öz növbəsində müəssisənin rəhbərinə bu məlumat doğru strategiya qurmağa yardım edir.

Mühasiblə yanaşı vaxtaşırı auditorları dəvət edərək, yarnabiləcək səhvləri aradan qaldırmaq məsləhətdir.