Laptop in a coworking space

Reklam biznesin təkanvericisidir. Biznesin yarama əsnasında artıq reklam büdcəsi formalaşdırılmallıdır. Yeni müəssisənin bazara tanıdılması ilk addımdır. Bu uğura doğru atılmış ilk addımdır.

Marka tanınması və imici yüksək satışa təkan verir. Doğru reklam alıcıların yaddaşına həkk olunur, mal və xidmətə ehtiyacı olduğu an üzə çıxır. 

Reklam kampaniyası mütəmadi olmalıdır. Bu satışların artmasına dəstək olacaq. Lakin, bu düşünülmüş şəkildə olmalıdır.