Qeydiyyat prosedurundan keçmiş yeni yaradılan şirkət mühasibat uçotunun düzgün aparılmasını təmin etməlidir. Bu prosesin təşkili mühasibat uçotunun aparılmasına cavabdeh olan rəhbərin birbaşa vəzifəsidir.

Maliyyə hesabatları mühasib tərəfindən tərtib edildikdən sonra baş direktor tərəfindən imzalanır. Mühasibin vəzifəsi sənədlər ilə səliqəli və səriştəli işləməyi əhatə edir, çünki qaydaların pozulması cərimələrə səbəb ola bilər. Ona görə Mühasibat dəstəyi barədə düşünmək vacibdir. İndiki vaxtda bu populyar və axtarılan bir xidmətdir

Yeni yaradılan müəssisənin rəhbərliyi mühasibat sənədləri ilə kimin işləyəcəyini, mühasibat uçotunu aparacağını, hesabat sənədlərini nəzarət orqanlarına və fondlara təqdim etməli, mühasibat uçotu ilə bağlı məsələləri həll etməli və məsuliyyət daşımalıdır.

Yeni şirkət rəhbərinin problemi həll etmək üçün bir neçə variantı var:
Mühasibat vəzifələrini bu cür vəzifələri yerinə yetirə bilən baş mühasibə və ya əməkdaşa həvalə edir.
Mühasibat xidmətləri göstərən konsaltinq şirkəti ilə müqavilə bağlayır.
Müstəqil olaraq özü mühasib funksiyalarını yerinə yetirir. Bunu bilmək lazımdır ki, bu hal fərdi sahibkara və kiçik biznesə aiddir. Hesabatları vermək üçün Vergilər Nazirliyinin kiçik bizneslə iş üzrə şöbələrində kömək edirlər.

Hər bir fəaliyyət ideyadan başlayır. Qeydiyyat üçün sənədlər təqdim etməzdən əvvəl vergi rejiminə qərar vermək lazımdır. Vergi rejiminin seçimi şübhələrlə çətinləşirsə, məsləhət üçün bir konsaltinq şirkətinə müraciət etmək daha yaxşıdır. Maraqlıdır ki, vergi yükü seçilmiş rejimdən asılıdır və fərq çox əhəmiyyətli ola bilər. Seçim edildikdən sonra rejimin bütün xüsusiyyətlərini, yəni hansı mühasibat və vergi hesabatlarının təqdim edilməli olduğunu və ən əsası necə və nə vaxt aparılacağını öyrənmək lazımdır.

Məsləhət üçün agentliyimizə müraciət edə bilərsiniz. Mütəxəssislərimiz Sizin üçün məsləhətləşmə aparacaqlar.