İnvestorlar biznesə investisiya yatıraraq, mənfəət gözləyirlər. Ancaq müəssisənin bir neçə illik fəaliyyətindən sonra da zərərli olduğu hallar ortaya çıxa bilər. 

Şirkət rəhbərliyi zərərin müxtəlif səbəblərini göstərir. Ancaq tez-tez qarşılaşan hallar – şirkətin menecment tərəfindən d

üzgün idarə edilməməsi, menecment yaxud personal tərəfindən vəsaitlərin mənimsənilməsi səbəbləri ola bilər.

Zərərin səbəblərini araşdırmaq üçün müstəqil auditorları dəvət etməli və şirkətin fəaliyyətini tam yoxlamaq lazımdır. 

Audit şirkəti zərər səbəblərini aşkar edə biləcəyi fəaliyyət illəri üçün maliyyə fəaliyyətinin tam təhlilini aparır. Bu səbəblər şirkətin idarəetmə səhvləridirsə, Auditorlar səhvlərin siyahısını tərtib edir və vəziyyəti düzəltmək üçün çıxış yolunu təqdim edən plan hazırlaya bilər. 

Audit hesabatı əsasında investor menecmentin işini qiymətləndirə, idarəetmə ilə bağlı yeni təlimatlar verə və ya müəssisə rəhbərliyini dəyişə bilər. İkinci halda, işə götürmə agentliyi peşəkar menecer tapmaq işini öz üzərinə götürə bilər.

Başqa bir həll, idarəetmə ilə birlikdə qərar qəbul edəcək konsaltinq şirkətinin köməyi və nəzarəti altında mənfəətə yetişmək üçün fəaliyyət ola bilər.

Auditorlar tərəfindən vəsait oğurluğu aşkar edilərsə, investor müvafiq tədbirlər görmək üçün hüquqşünaslara müraciət edə bilər. 

Yuxarıda göstərilən problemlərlə qarşılaşmamaq üçün hər il maliyyə ilinin nəticələrinə əsasən müəssisənin könüllü auditini aparmaq lazımdır. Bu vəziyyətdə səhvlərdən – səhv idarəetmə sistemindən, mühasibat və strategiya səhvlərinin qarşısının alınması mümkündür.

Audit və konsaltinq xidməti üçün şirkətimizə müraciət edə bilərsiniz.