Mühasibat autsorsinqinin həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri var.

Onları nəzərdən keçirdikdən sonra hər bir sahibkar öz istəklərinə əsasən qərar verə bilər.

Mühasibat uçotunun autsorsinqə verilməsinin üstünlükləri:
– Ştatın saxlanmasına qənaət. Kiçik bir şirkətin autsorsinqi, işçinin yarım gün işləməsi şərtilə, tam zamanlı bir mütəxəssisdən bir neçə dəfə ucuz başa gələcək.
– Müştəri müstəqil olaraq təhlil edirək müqavilə bağlayacağı autosors şirkət seçir. Əraziyə bağlanmadan ucuz, lakin keyfiyyətli xidmətlər təminatçısı tapmaq mümkündür.
– İstədiyi zaman autsorserləri dəyişdirmək imkanı. Bu vəziyyətdə mühasibat xidməti müqaviləsi bitdikdən sonra yeniləməyərək və ya etibarlılıq müddətinin bitməsini gözləmədən ləğv edilə bilər. Məsələn, ştata qəbul edilmiş bir işçi ilə bunu etmək olmaz.
– Mühasibin işdən çıxması və insan faktoru riski yoxdur. Autsorserin bütün işçiləri bir-birini əvəz edir.
– Risklər sığortalanır. Autsorser mövcud mühasibat qaydalarını pozarsa və ya, məsələn, hesabatların verilməsində gecikərsə, müştərinin bütün cərimələri və maliyyə itkiləri ödəniləcəkdir.

Kənar mühasibat uçotunun çatışmamazlıqları:
– Xidmət təminatçısı seçərkən səhv etmək riski. Müştəri potensial autsorserin seçiminə maksimum diqqət və ehtiyatla yanaşmalıdır.
– Hətta autsorsinq müqaviləsi üzrə mühasibat uçotunun tam təhvil verilməsi şirkəti vergi, mülki, inzibati və cinayət məsuliyyətindən azad etmir. Bundan əlavə, başa düşmək lazımdır ki, müştəri ixtisaslaşmış bir təşkilat deyil, freelancer cəlb edirsə, bütün riskləri öz üzərinə götürür.
– Bütün təşkilatlar ştat mühasibatdan imtina edə bilməz. Hətta qismən autsorsinq də irrasional ola bilər.