Yerli sahibkarların ən böyük yanlışlığıqlarından biri də müəssisənin hüquqi dəstəyə ehtiyacı olmamasıdır, axı bu əlavə xərcdir deyə düşünürlər.

Bu gün kiçik və orta sahibkarlığa hər zamandan daha çox hüquqi xidmətə ehtiyacı var. 

Yeni biznesə başlayan iş adamlarının ümumilikdə yanlış təsəvvürləri vəziyyəti xüsusilə çətinləşdirir: şirkət yenidir, hələ borcu yoxdur, dövlət orqanları yoxlama üçün hələ gəlməyəcək, yaxud bütün sualların cavablarını internetdə tapmaq olar. Problem olsa da, özümüz həll edəcəyik.

Hər bir təşkilatın inkişafı və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hüquqi dəstək mütləqdir. Huquqşunas işə götürmək bahadır, ona` görə ən yaxşı çıxış yolu hüquq bürosu ilə müqavilə bağlamaqdır.

Büro ilə birgə iş şirkətin fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi üçün hüquqi mexanizmlərin tətbiqinə kömək edir, mümkün riskləri müəyyənləşdirmək və aradan qaldırmaqla onun hüquqi təhlükəsizliyini təmin edir. Hüquqi dəstək olmadan bu gün təşkilatın uğurlu fəaliyyətini təsəvvür etmək demək olar ki, mümkün deyil.

Hüquq xidməti niyə lazımdır?

Birbaşa hüquq sahəsində hüquq xidmətinin fəaliyyəti ilə əlaqəli daxili vəzifələr:

  • müqavilə: müqavilələrin reyestrinin aparılması; təşkilatda istifadə olunan müqavilələrin layihələrinin (formalarının) yaradılması; müqavilələrin hüquqi ekspertizası və onlarda səhvlərin aradan qaldırılması; müqavilələrə əlavə müqavilələrin, əlavələrin hazırlanması;
  • iddia işi: öhdəliklərini lazımınca yerinə yetirməyən və ya ümumiyyətlə yerinə yetirməyən tərəflərin reyestrinin aparılması; debitor borcları üzərində işl; iddiaların tərtib edilməsi və göndərilməsi, qarşı tərəflərin tələblərini aldıqdan sonra cavab və hərəkətlərinin izlənməsi; qarşı tərəflərin təşkilata iddialarına cavabların hazırlanması və s.;
  • məhkəmə işlərinin aparılması üzrə iş: hüquqi mövqenin hazırlanması; məhkəməyə iddia ərizələrinin verilməsi üçün sənədlərin toplanması, təhlili, işlənməsi və hazırlanması; prosessual sənədlərin (ərizə, ərizə, sorğu) tərtib edilməsi və s.;
  • etibarnamələrlə iş: etibarnamələrin reyestrinin aparılması, müəssisə üçün etibarnamələrin tərtib edilməsi, etibarlılıq müddətinə nəzarət və s.;
  • müəssisə rəhbərinə və işçilərinə hüquqi məsələlər barədə məsləhət vermək;
  • yoxlamalar zamanı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması: yoxlamanın əsaslarının təhlili, sənədlərin hazırlanması, yoxlamanın nəticələrinə əsasən hüquqi mövqenin hazırlanması, vəzifəli şəxslərin hərəkətlərindən şikayət verilməsi və s.
  • qeydiyyat hərəkətləri zamanı şirkətin maraqlarının təqdim edilməsi: təşkilatın təsis sənədlərinə dəyişiklik etmək üçün sənədlərin toplanması və hazırlanması, lisenziya və akkreditasiya almaq üçün sənədlərin hazırlanması, Daşınmaz əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin, xüsusi avadanlıqların qeydiyyatı və qeydiyyatı;
  • icra icraatında şirkətin maraqlarının təmsil olunması.

Sadalanan fəaliyyət növləri hüquqi təhsili və müvafiq iş təcrübəsi olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilməz.