Müəssisə və sahibkar üçün ən pis şey iflasdır! Maliyyə fəaliyyətinə ilkin və müntəzəm nəzarət sayəsində onun qarşısını almaq mümkündür.

Maliyyəyə nəzarət etmək üçün mühasibin olması kifayət deyil. Çünki o şirkətin ümumi strategiyasını araşdırmadan yalnız mühasibat uçotunu aparır. Ona görə direktor və sahibkar mühasibat uçotunun əsaslarını bilməlidir. 

Sahibkar yalnız satışları deyil, ümumiyyətlə şirkətin fəaliyyətini də öyrənməli və nəzarət etməlidir. Onun necə işlədiyini bilməlidir, üçün mühasibat uçotunun əsaslarını bilməlidir:  

  • mənfəət və ya zərərlə işlədiklərini;
  • maliyyə vəsaitlərini idarə edə bilmək;
  • pul boş yerə xərclənmir;
  • zəif istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi;
  • xərcləri optimallaşdırması;
  • düzgün fəaliyyət strategiyasının qurulması;
  • maliyyə problemlərini vaxtında həll edilməsi.

Sual yaranır: bəs mühasib nə üçündür? 

Mühasib fəaliyyətə nəzarət etmək məcburiyyətində deyil, yalnız mühasibat proqramında alınan məlumatları işləyir, gəlirlərə və ya illərdir hesabı ödəməyən müştərilərə cavabdehlik daşımır. Onun vəzifəsi Rəhbərin tapşırıq və tələblərini yerinə yetirməkdir.

Direktor və ya fərdi sahibkarın mühasibat təhsili olması şərt deyil, əsas biliklərə sahib olmaq kifayətdir. Biznesdə baş verənlərin bütün vəziyyətini görmək üçün maliyyə hesabatlarını və balansı oxumağı bacarmalıdır. Çünki, aktivlər və öhdəlikləri, mənfəət və ya zərərin miqdarını, maliyyənin vəziyyətini görə bilər və bunun əsasında işdəki boşluqları müəyyən etmək olar. Maliyyə hesabatları işlərin cari vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.

Rəhbərin belə bir təcrübəsi yoxdursa, bu funksiyanı mühasibat və onun təhlil ilə məşğul olan peşəkar bir şirkətə təqdim edə bilər.

Şirkətimizə müraciət edə bilərsiniz və öz vaxtınızı ən yaxşı bacardığınız işə yönəldin. Qalan hər şeyi bizə buraxın.