Mühasibat autsorsinqi kimə uyğundur

Sahibkarlar və şirkət rəhbərləri mühasibat uçotunun autsorsinqini ən çox real problem yarandığı zaman çıxılmaz vəziyyətdə olduqlarını anlayırlar. 

– Baş mühasib hesabat vaxtı, vergi yoxlaması ərəfəsində və ya gözlənilmədən işdən çıxarsa, və ya ağır xəstələnərsə, mühasibatlığının səhvlərinə görə vergi orqanları şirkəti cərimələyəndə, hesabları bağlaynada və bununla da fəaliyyətin iflic olanda.

– Müstəqil audit mühasibatın yoxlayaması nəticəsində müəssisəni təhdid edən səhvləri aşkar etdikdə.

– Mühasibin fırıldaqçılığı aşkar olarsa və işdən çıxarılanda, və ya mühasib özü müəssisəni tərk etdiyində, yaxud yoxlama ərəfəsində bütün uçot bazasını özü ilə apararsa.

– Tərəfdaşlar, podratçılar mühasibatlıqdan daim şikayət etdiyi halda, onların səhvləri və ağır hərəkəti səbəbindən şirkətlə əməkdaşlıqdan imtina etdiyində.

– Mühasibatdakı işçilər baş mühasiblə işləyə bilmirlər, daim onlar dəyişir, mühasibat uçotunun davamlılığı, hesabatların verilməsi və vergilərin, maaşların, tərəfdaşlarla hesablaşmaların aparılması prosesi pozulur.

Bu hallarda, mühasiblərin günahı üzündən problemlər yarandıqda, rəhbər və sahiblər dilemma ilə qarşılaşırlar: mühasibatlığı autsorsinq etmək yaxud baş mühasibi dəyişdirərək mühasibatı saxlamaq. Başqa baş mühasib axtarmaq istəyi şübhə ilə əvəz olunur: başqa bir uğursuzluq olacaqmı? Ən kiçik şübhə varsa, daha maraqlı bir alternativi nəzərdən keçirməyə dəyər — autsorsinqə getmək, mühasibat uçotu, vergi və maaşların hesablanması peşəkar və etibarlı mühasibat şirkətinə həvalə etmək.

Təcrübəli və uzaqgörən sahibkarlar vəziyyətin çətinləşməsini gözləmirlər. Mühasibatın ağırlaşdığını və biznesin inkişafı üçün problemlər yaratdığını başa düşən kimi mühasibat autsorsinqi haqqında düşünməyə başlayırlar.