Big Mac indeksi The Economist tərəfindən yaradılıb və Satınalma Gücü Paritetinə əsaslanan indeks növüdür. Uzunmüddətli PPP teoriyası valyuta məzənnələrinin fərqli ölkələrdə mal və qulluğa görə qiymətləndirilməli olduğununu söyləməktədir.Nəzərə alsaq ki, Big Mac qiyməti məhsulun qiymətindən, yerli istehsal və reklam xərclərinə qədər bir sıra yerli və iqtisadi amilləri əks etdirir. Nəticə olaraq ortaya çıxan PPP matrikləri bir çox ekonomist tərəfindən real dünya satınalma gücü üçün məqbul bir miqdar olaraq qəbul edilir. Lakin sərmayeçilər bu qaydanın bir də istinadları olduğunu unutmamalıdırlar.

Böyük Mac İndeksinin hesablanması – Big Mac indeksi, bir ölkədəki Big Mac in qiymətini, başqa bir ölkədəki bir Big Mac qiymətinə, şəxsi valyuta məzənnəsində öz məzənnəsinə uyğunlaşacaq şəkildə hesablayır. Sonra isə bu valyuta məzənnəsi PPP teoriyasına görə valyutanın aşağı və ya dəyərndən aşağı olub olmadığını müəyyən etmək üçün iki pul vahidi arasındakı rəsmi valyuta məzənnəsi ilə müqaisə edir.

Buna misal olaraq ABŞ-da Big Mac ABŞ dollarına bırabərdir və avrozonada bir avro iki avroya başa gəlir.EUR/ USD üçün Böyük Mac İndeksi reytinqi Eur/ USD məzənnə ilə müqaisədə 2.0 və ya ikiyə bölünür. EUR/ USD məənnəsi 1.5 idi, invstorlar avronun ABŞ dolları üçün təqribən 0.5 avro itirdiyini düşünürlər.Big Mac indeksinin investorlar üçün əlverişli ola biləcək bir çox növü var. Məsələn, USB Sərvət idarəetmə indeksi,ortalama bir işçinin bir Big Mac əldə etmək üçün yetərincə uzun bir müddət işləməsi lazım olan saat sayına təsir etmək üçün genişləndirildi.Digər qruplar, Apple iPodlardan Starbucks qəhvələrinə və İkea Billy kitab rəflərinə qədər hər bir detal üçün ayrı bir indeks yaratmışdır.

İnfiliyasiyanın önəmli bir ölçüsü olan İstehlakçı qiymət indeksi , əsasən hər cür malın daxil edilməsi məqsədini güdür.Lakin bəzi İqtisadçılar müəyyən malların bəzi kateqoriyalar tərəfindən təhrif edilə biləcəyi və ya bəzi dövlətlər tərəfindən manipulyasiya edildiyi üçün müəyyən malların daha dəqiq bir göstəriciyə malik olacağına inanırlar.

Əlbəttə ki, Big Mac İndeksini istifadə etməyin oxşar bir avantajsızlığı var: Yalnız tək bir maddə və bir çox fərqli məhsul və xidmətə təsir göstərən digər iqtisadi göstəricilərin müxtəlifliyi yoxdur.

Böyük Mac Directory istifadə – İstehlakçı qiymət indeksi kimi bir sıra nüfuzlu qiymət indeksi tapildığından Amerika Birləşmiş Ştatlardakı investorlar Big Mac indeksinə çox ehticları olur. Lakin indeks, dövlət statistikalarını manipulyasiya edən və ya rəsmi məlumatları dərc etməyənlər kimi kimi güvənilən indekslərin tapılmadığı digər ölkəlrdə faydalıdır. Bu ölkələrdə investorlari stehlak infilyasiyasının məzənnə ilə müqaisəsi zamanı problemlər yaşaya bilər.

Məsələn bir çox iqtisadçılar, Argentina 2010 və 2012 illəri arasında faktiki inflyasiyanı şişirtmək üçün rəsmi istehlak qiyməti məlumatlarını dəyişdiyinə inanırdılar. Beləliklə, The Economist, Big Mac indeksini ortalama illik inflyasiya dəyərinin 19% olduğunu müəyyən etmək üçün istifadə etdi. 2011-ci ilin yanvar ayında ölkənin rəsmi 10% inflyasiya nisbəti ilə müqayisəsində. Bu anlayışlar təhvil və digər inflasiyaya diqqətli məqbul qiymətlərə dəyər verməyə çalışarkən beynəlxalq investorların infilyasiya mövzusunda həqiqi bir fikirə yiyələnmələrinə gətirib çıxara bilər. İnvestorlar Big Mac İndeks məlumatlaını müxtəlif formalarda istifadə edə bilərlər. Misal olaraq bir məbləğin digərinə görə yüksək dəyərli yoxsa aşağı dəyərli olduğunu və valyuta məzənnəsində bu məlumatlara əsasən ticatət edib etməməyin onlar üçün nəticələrini bu yolla öyrənə bilərlər. Eyni şəkildə investorlar infilyasiya dəyərini müəyyənləşdirmək üçün müxtəlif zaman çərçivəsində olan dəyişiklikləri ölçə və bunu rəsmi qeydlərlə müqaisə ed bilərlər.

İnflyasiya özü finansal vasitələrə dəyər verməyin nə zaman uyğun olduğunu bilmək üçün son dərəcə yararlıdır. Məsələn, istiqrazların məhsuldarlığı gələcəkdə hələ də cəlbedici olmasını təmin etmək üçün gözlənilən inflyasiya dərəcələri nəzərə almalıdır.İnfilyasiya dərəcələri həm sərmayəçilər həm də siyasətçilər üçün də əhəmiyyətli olan valyuta qiymətləndirmələrinə təsir edir, tariflər və ya digər ticarət maneələri haqq qazandırır.

Bu araşdırma 1986-cı ildən bəri The Economist tərəfindən nəşr edilən və satış qabiliyyətinə görə ölkələr arasındakı məzənnə səviyyəsini ölçmək üçün istifadə edilən bir araşdırmadır.Bizim Big Mac məhsulunu seçməktə məqsədimiz bu fast food məhsulunun dünyanın demək olar ki hər yerində, eyni standartlarda olduğunu düşünməkdir.Bu halda, bir ölkədə bir məhsulun dəyəri, standart spesifikasiyalarda bir məhsulun qiyməti ilə müqayisə edilir və nəticədə alış gücünə əsaslanan məzənnə səviyyəsi ortaya çıxır.