New Ideas Thinking Outside The Box Fresh Concept

Biznes – yaradıcılıqdır, ona görə sahibkar yazıçı kimi yeni ssenari yaratmalıdır. Digərlərini təkrar edərək, onları üstələmək çətindir, ona görə də yeniliklə çıxış etmək daha yaxşıdır.

Yaradılacaq müəssisənin uğurlu olması üçün yeni ideya və konsepsiya ilə bazara girmək lazımdır. Bu halda rəqiblər olmayacaq, yalnız davamçılar olacaq. İlk olan bazarın lideri olmaq şansını qazanır. Çünki, davamçılar liderə çatmaq üçün cəhdlər edəcəklər. Bu isə asan deyil, çünki lider artıq tanınır.

Uğurlu olmaq üçün yeni ideyalar yaratmaq lazımdır. Ona görə start-uplar uğurlu ola bilir.