Azad maliyyə vəsaitələrinə malik olan yaxud biznesə yatırım etmək istəyənlərin “sıfırdan” biznes yaratması hər zaman sərfəli deyil. Çünki, yeni yaradılan biznesə vaxt, pul sərfiyyatı gərəklidir. 

İnvestorun əsas məqsədi yatırıma qarşılıq gəlir əldə etməkdir. Buna daha qısa zaman çapında nail olmaq üçün, işləyən müəssisəni almaq olar. Artıq ilkin etapları keçərək, gəlirli olan, yaxud potensialı olan biznesi əldə edərək, daha qısa müddətdə dividend əldə etmək olar. Bu “sıfırdan” yaradılan biznesdən baha olsa da, daha qısa müddət ərzində özünü doğruldur.

Müəssisəni almadan öncə onun fəaliyyətinin audit yoxlamasını keçirib, fəaliyyətini analiz etmək lazımdır ki, “sürprizlərlə” qarşılaşmayasan. Bu xidmət üçün bizə müraciət edə bilərsiniz.