Cəlb olunmuş audit yoxlaması ilk növbədə təsisçilər, rəhbərlik, hətta maliyyə şöbəsi və mühasibatlıq üçün lazımdır.

Kənar auditorladan qorxmağa ehtiyac yoxdur, çünki səhvlərin aradan qaldırılması Vergi Xidmətləri tərəfindən daha böyük cərimələrin qarşısını ala bilər.

Audit həm illik, hən də rüblük, yarım il və ya 9 ay ərzində aparıla bilər.

Auditin mərhələli şəkildə aparılmasının üstünlükləri odur ki, yoxlamanın tamamlanmasından əvvəl bəzi səhvlərin və qeyri-dəqiqliklərin tez bir zamanda aradan qaldırılmasına kömək edə bilər.

Audit müəyyən bir şirkətin fəaliyyətinin bütün aspektlərinə aiddir. Yoxlama zamanı yalnız müəssisənin sənədləri deyil, həm də müəssisənin xüsusiyyətləri təhlil edilir.

Auditin bir neçə mərhələsi var:

Birinci – şirkətin və ya fərdi sahibkarın fəaliyyətinin ilkin təhlili, müqavilənin bağlanması barədə qərar qəbul edilməsidir.

İkinci – müqavilənin bağlanması, yoxlama planı və strategiyasının hazırlanması, audit qrupunun formalaşdırılmasıdır.

Əsas – yoxlamanın aparılması, mühasibat uçotu və hesabatların öyrənilməsi, audit məlumatlarının toplanmasıdır.

Yekun – yoxlamanın nəticələri ilə məlumatların hazırlanması, audit hesabatının hazırlanması və müştəriyə təhvil verilməsidir.

Yoxlamanın sonunda müştəriyə hesabatların etibarlılığı barədə Audit Hesabatı və daxili nəzarət sistemi, qanunvericiliyə uyğunluq və maliyyə hesabatlarının etibarlılığı ilə bağlı şərhləri əks etdirən, həmçinin pozulmuş normativ aktları əlavə edilmiş hesabat verilir.

Təqdim olunan hesabat düzgün mühasibat uçotunu, sifarişçi və digər maraqlı istifadəçilər üçün müəssisənin maliyyə hesabatlarında düzgün məlumatları əks etdirir.

Audit üçün şirkətimizə müraciət edə bilərsiniz. Fəaliyyətinizi yaxşılaşdırmağa və səhvlərin qarşısını almağa kömək etməkdən məmnun olarıq.