Səhmdar Cəmiyyət nizamnamə kapitalın həcmi səhmlərlə təyin olunur. Səhmlər alına və satıla bilən səhmlərlə təmsil olunur.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Fərmanına əsasən, səhmdar cəmiyyətlər üçün nizamnamə kapitalının minimum həddi müəyyən edilmişdir. Açıq Səhmdar Cəmiyyət üçün Nizamnamə kapitalı ən azı 20 milyon manat, Qapalı Səhmdar Cəmiyyət üçün isə nizamnamə kapitalı ən azı 10 milyon manat olmalıdır.

Səhmdar cəmiyyətin ən böyük üstünlüklərindən biri onun səhmdarlarının məhdud məsuliyyətidir. Onların məsuliyyəti yalnız səhmlərə qoyulan vəsaitlə məhdudlaşır. Səhmdarların şəxsi vəsaiti və şəxsi mülkiyyəti şirkətin debitor borclarını ödəmək üçün həbs edilə bilməz.

Səhmdar Cəmiyyətlər digər şirkətlər üçün əlçatmaz olan böyümə və genişlənmə potensialına malikdir. İnsanlar şirkətin zamanla böyüyəcəyini və daha çox dividend ödəyəcəyini nəzərə alaraq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmlərini ala bilərlər. İlkin buraxılışda səhmlərin nominal qiyməti təyin olunur. Satışa çıxdıqdan sonra tələb və təklif, müəssisənin mənfəəti, ödədiyi dividentlər, uğurları yaxud uğursuzluqları bu səhmlərin bazar qiymətini təyin edir.

ASC səhmdarlar tərəfindən seçilən direktorlar tərəfindən idarə olunur. Bu vəziyyətdə, effektiv idarəetməni təmin etmək üçün səlahiyyətli, istedadlı rəhbərlər seçilir.

Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səhmdarları öz səhmlərini digər şəxslərə vermək hüququna malikdirlər. Əksər səhmdar cəmiyyətlərinin səhmləri birjalarda satılır və bu səbəbdən asanlıqla satıla bilər.

SC-in İdarə Heyəti tərəfindən verilən qərarlar, müəyyən sənədlər və hesabatları ictimaiyyətlə bölüşülməlidir ki, bu da etimad yaradır. Beləliklə, Mühasibat şəffaf olur və fırıldaqçılıq riski azalır.