Pandemiya biznes-prosesslərin proznozlaşdırılması inamını alt-üst etdi. Aydın oldu ki, qısa müddətdə tam olaraq gündəlik işi dayandırmaq, insan azadlığını və əmtəə mübadiləsini məhdudlaşdırmaq, qəbul olunmuş vergi sistemini dəyişmək, qlobal iqtisadiyyatı donduraraq məlum olmayan müddətə qeyri-müəyylikdə saxlamaq realdır.

Pandemiya biznesin və dövlətin yaxınlaşmasına katalizator oldu. Epidemiya ilə mübarizəsi üçün nəinki ümumdünya və ölkədaxili strategiya yaradıldı, həmçinin biznes fövqəladi hallara hazır olmağı öyrəndi. Bunun nəticəsi olaraq bazar “kölgədən” çıxma təmayülü etdi.

Müştəri və partnyorlarla əlaqənin şəffaflığı “qara pulları” ortadan qaldırmağa, birgünlük şirkətlərin keçmişdə qalmasına, böyük oyunçuların isə müştərilərin gözündə nüfuzunu artırmağa nail oldu.