Sosial şəbəkələr son illərdə çox populyardır. İstifadəçilər səhər oyandıqda ilk olaraq öz telefonlarını yoxlayaraq, sosial şəbəkələrdəki yenilklərə baxırlar. Ona görə onlar mal və xidmətlərin reklamı üçün geniş istifadə olunur. 

Reklam üçün bloger və influencerlər geniş istifadə olunur. Onların auditoriyasına məlumatın çatdırılması satışlara təsir edir. Amma bunun effektiv olması üçün uygun olan auditoriyanı seçmək gərəklidir. İnfluencerin izləyicilərinin sayının çox olması, onun vasitəsi ilə yerləşdirilən “product placement” effektiv olmasına dəlalət etmir. Ona görə seçim edərkən diqqətli olmaq lazımdır.