Pandemiya və iqtisadi böhran insanların həyatının hər tərəfini, o cümlədən şirkətlərdə davranış mədəniyyətinə təsir etdi. 

Uzaqdan iş formatı daha populyar oldu. Geyim kodları daha az tələbkar oldu, korporativ etiketi daha sadə oldu. Korporativ etiket qaydalarının köhnəlmiş olduğu və xüsusilə onlara ehtiyac olmadığı təəssüratı yarana bilər. 

Korporativ etiket peşə və mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alaraq iş mühitində davranış qaydalarıdır. Buraya yalnız davranış tərzi və uyğun geyim kodu deyil, həm də effektiv ünsiyyət qurmaq, dinləmək, vəziyyətlərə düzgün cavab vermək və həmkarlarına hörmətlə yanaşmaq bacarığı daxildir. Axı, komandadakı qarşılıqlı əlaqənin sürəti və keyfiyyəti qarşılıqlı əlaqəyə birbaşa təsir göstərir.

Şirkətdə korporativ etiketə riayət etmək münaqişələrin azaldılmasına kömək edir, əməkdaşların və şirkətin nüfuzunu artırır. Həm də ünsiyyət sayəsində vaxtı və mənbələri səmərəli idarə etməyə kömək edir. Bu da öz növbəsində müsbət imic formalaşdırmağa, potensial tərəfdaşları və müştəriləri cəlb etməyə, biznesin gələcək inkişafı üçün münbit şərait yaratmağa kömək edir.

Korporativ etiketin əsas prinsipləri hörmət, peşəkarlıq, effektiv ünsiyyət, məxfilikdir.

Nəzakət müsbət və məhsuldar bir iş mühiti yaratmağa kömək edir, peşəkar münasibətləri gücləndirir və uğurlu komandanın qarşılıqlı əlaqəsini təşviq edir. 

Peşəkarlıq iş mühitində inam və hörməti stimullaşdırır. Yüksək bacarıq səviyyəsi problemləri effektiv həll etməyə və düşünülmüş qərarlar qəbul etməyə kömək edir. Vəziyyəti təhlil etmək, alternativləri düzgün qiymətləndirmək və optimal fəaliyyət yolunu seçmək vacibdir.

Biznes danışıq texnikasının təcrübəsi və təkmilləşdirilməsi bir insana daha inamlı və uğurlu bir həmsöhbət olmaq imkanı yaradır. Bu, hədəflərinə çatmasına və uzunmüddətli partnyor münasibətlərinin davam etdirməsinə kömək edir. 

Məxfiliyin qorunması iş mühitində etimadın və bütün tərəflərin maraqlarının qorunması üçün vacibdir.