Müəssisələr arasında əməkdaşlıq yaxud müştərilərlə münasibətlər yazılı müqavilələrlə həyata keçirliməlidir. Lakin, bir çox hallarda mühasib tərəfindən hazırlanmış sadə müqavilələr istifadə olunur. 

Bu günki biznes şərtlərinin dəyişməsini nəzərə alarsaq, yaranmış konflikt və narazıçılıqlar məhkəmə vasitəsi ilə həll olunur. Məhkəmə araşdırması zamanı müqavilənin şərtləri və razılaşmalar böyük önəm daşıyır. Onlar məhkəmədə çox vacib amil ola bilər.

Belə problemlərin yaranmaması üçün müqavilələr hüquqşünaslar tərəfindən hazırlanmalıdır.