Müəssisədəki kollektivdə birliyin olması, bir məqsəd üçün – satışları artması üçün fəaliyyət göstərməsi biznesin əsasıdır. 

Buna nail olmaq üçün maaşdan əlavə olaraq mükafatların verilməsi məqsədəuyğundur. Personalı şöbələr yaxud qrup şəkilinidə çalışması daha effktli olur, nəinki ayrı-ayrılıqda. Bu zaman rəqabət qruplar arasında baş verir, lakin qrup üzvlərini birləşdirir. Bu da ümumi məqsədlər və liderləri yaradır. Çünki, insan psixologiyasında yarışlarda qalib olmaq istəyi yüksək olur. Mükafatlar isə qrup üzvləri arasında bərabər şəkildə bölünür.