Digital Business To do List App Interface

Gündəlik fəaliyyətdə müasar texnologiyaların tətbiqi işi asanlaşdırır. Mühasibar uçotu, anbar qalıqlar və müştərilərlə əlaqələrin qeydiyyarı proqram təminatının istifadəsi biznesdə aksiyomadır.

Amma bunlarla yanaşı kollektiv işlərin asanlaşdrılması üçün mobil tətbiqləri istifadə etmək məslhətədir. Artıq hamı müasir smartfonlardan istifadə edir. 

Məsələn, təqvim tətbiqi vasitəsi ilə görüşləri, toplantıları ayarlamaq, To Do tətbiqlər vasitəsi ilə tapşırılmış işlərin siyahısı, cavabdeh şəxs, müddət və digər məlumatı əlavə edib, onun həll olunma vəziyyətinə nəzarət etmək olar.