FGAC Traning – Mühasibatlıq Kursunun məqsədi

FGAC-nın məqsədi

İstənilən Fəaliyyət növü ilə məşğul olan təşkilatlarda: maliyyə-mühasibatlıq işlərini, sənədləşmələrini,maliyyə və mühasibat uçotunu qura bilən, savadlı mütəxəssislər, maliyyəçilər və mühasiblər yetişdirməkdən ibarətdir.

Mühasibatlıq kursunun hədəfləri

mühasibatlığın ilkin mərhələsindən başlayaraq bu sahədə nəzəri biliyi olan və hal-hazırda mühasibatlığın hər-hansı bir sahəsini praktik olaraq icra edən mühasibləri marifləndirməyi hədəf seçmişdir.

Qanunvericilikdə olan dəyişikliklər barədə xəbərdar ol

Mütəxəssislərin peşəkar məsləhətləri

Peşəkar səviyyəni artır, vaxti dəyərləndir və nüfuzlu iş yeri əldə et

Bilik və səriştənizi təsdiqləyən sertifikata yiyələn

KURSUN TƏDRİS PLANI

Tədris Planı

Müddəti

1. Mühasibat uçotu haqqında anlayış. Müəssisənin uçot siyasəti. Müəssisənin biznes planı. 2  dərs
2. Müəssisənin sənəd dövriyyəsi. Təsərrüfat vəsaitlərinin tərkibi. Mühasibat balansının quruluşu. 1 dərs
3. Müəssisənin mühasibat uçotunun hesablar planı. Hesabların Təsnifatı. Mühasibat uçotunun hesablar planı. Analitik və sintetik hesabların qısa xülasəsi. Balansarxası hesablar. Dövriyyə cədvəlləri. 2 dərs
4. Ümumi hesablar planı ilə müxtəlif məsələlərin həlli üzrə izahatlar və praktik çalışmalar. 1C mühasibat proqramı öyrənilməsi və praktiki tədbiqi. 9 dərs
5. Anbar, mal-material, məhsul uçotu və hesabatlılığı. 3 dərs
6. Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab. Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. 4 dərs
7. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF və Həmkarlar. 2 dərs
8. İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı. Məhsulların maya dəyərinin hesablanması. Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı. 4 dərs
9. Vergilərlə bağlı praktik çalışmalar və şərhlər. 5 dərs
10. Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr. Valyuta əməliyyatları uçotu. 4 dərs
11. Nizamnamə kapitalı, ehtiyat kapitalı, əlavə kapital. Bölüşdürülməmiş mənfəət. Qarşıdakı ödəmə ehtiyatı. 1 dərs
12. Bütün növ ciddi hesabat blankları ilə tanışlıq, doldurulması, ƏDV depozit hesabı, vergi bəyannamələrinin hazırlanması və təqdim olunması qaydalarının öyrədilməsi. 5 dərs
Cəmi : 42 dərs
Ümumi kursun müddəti tələbələrin qavrama qabiliyyətindən asılı olaraq 4-6 ay arası təşkil edəcək.

KURS QİYMƏT CƏDVƏLİ

Müddət

Həftəlik Dərs

Aylıq Qiymət/AZN

Ay Dərs müddəti Dərs Fərdi (1 nəfər üçün) 4-8 nəfərlik Qrupla (1 nəfər üçün )
4 ay-6 ay 2,5-3 saat 2 580 280

KİMLƏR ÜÇÜN VACİBDİR?

  • son dəyişikliklər haqqında mütəmadi məlumat
  • verqi mütəxəssislərin anlayışlı izahı
  • işdən ayrılmadan yeniliklər barədə məlumat
  • öz vəzifəsini rahat icra etmək
  • sertifikat
  • mühasibatlıqda bilikləri genişləndir
  • səmərəli və strukturlaşmış məlumat
  • biliklərin vahid hesabat formasında cəmləşdirilməsi
  • sertifikat

Kurs tezliklə başlayır

 


Peşəkar mühasib səviyyəni artır 
və əminliklə sabaha doğru!

SUAL VARSA

ZƏNG EDİN

070 497 01 40

012 597 01 40 

 

Onlayn qeydiyyat