İstehsalat qurarkən onun ixrac potensialını nəzərə almaq daha məqsədəuyğundur. Daxili bazarda rəqabətin yüksək olması və bazarın kiçik həcmi istehsalatı qeyri rentabel edir.

Öncədən ixrac üçün araşdırmalar aparılmalı, xarici ölkələrdə partnyorlarla danışıqlar keçirilməli, hətta müqavilələrin bağlanması məqsədəuyğundur.

Xarici ölkələrdən ən böyük bazar sayılan Amerika Birləşmiş Ştatları, Çin və Hindistandır. Bu ölkələrə ixrac etmə şərtləri Avropa Birliyinin tələblərindən dəfələrcə sadədir.

İxrac həmçinin ölkəyə xarici valyutanın gətirilməsi, bu da iqtisadiyyatın güclənməsinə və ticarət balansının bərabərləşməsinə imkan yaradır.