Sahibkar üçün müəssisənin itkilərə səbəb ola biləcək bütün riskləri göz önünə alması çətindir. Üstəlik, hər bir sahədə risklər fərqlidir. Amma hər hansı bir sahibkarın qarşılaşacağı tipik hallar var: suyun daşması, yanğın, oğurluq və fırıldaqçılıq, istehsalın dayanması və müqavilələrinin pozulması.

Fors-major vəziyyətində hər şey, avadanlıq, mallar, binalar zədə ala bilər. Məsələn, nəqliyyat və bahalı texnika — oğurluqdan, anbarlar — yanğından sığortalanır.

Əgər sizin müəssisə və ya işçiləriniz digər insanlara xəta yetirərsə, peşəkar məsuliyyət sığortası belə hallardakı gözlənilməz xərclərdən qoruya bilər. Bəzi sahələrdə, məsələn, turizm, nəqliyyat daşımaları sahəsində, təhlükəli obyektlərdəki istehsalatda peşə məsuliyyətinin sığortası vacibdir. Sığorta olmadan bu istiqamətlərdə biznes fəaliyyəti aparmaq olmaz.

Təhlükəli istehsalat, mühafizə xidməti və ya risklərin olduğu hər hansı bir biznesdə personalı bədbəxt hadisələrdən sığortalamaqda məntiq var.