Pandemiaya ilə bağlı Sahibkarlar çətin il yaşayır. Dünya və yerli iqtisadiyyatının zəifləməsi ilə bağlı olaraq gəlirlər çox aşağı düşüb və zərərlərə yol açır. Bu zərərlərin müəyyən qədər qarşısının alınması, xərclərin uçotu və onların rəsmiləşdrilməsi, fəaliyyətin maliyyə analizi sahibkara böyük kömək ola bilər.

Fəaliyyətin, satışların, gəlirin və zərərin doğru analizini aparmaq üçün ilk növbədə mühasibat uçotunun dəqiq aparılması ən əhəmiyyətli meyardır. Rəhbər və mühasib sıx tandemdə işləməlidir. Buna baxmayaraq auditorları işə cəlb etmək lazımdır ki, daha güclü nəzarət olsun, yaranmış səhvlər vaxtında aradan qaldırılsın. Bu da sahibkarın belə çətin dövrdə daha çox pul itkisinə yol verməməsinin qarşını alacaq, həmçinin gəlir əldə etməsinə yardımçı olacaq.

Bəs siz auditor xidmətindən istifadə edirsiniz?