Bəzi sahibkarlar doğru-düzgün uçot aparmır. Bu da böyük itkilərə və mənimsəmələrə səbəb olur. Eyni anda rəhbərlər düşünür ki, rəsmi mühasibat olduqda mənfəət əldə etmək mümkün deyil. Halbuki, bunlar yanlış düşüncələrdir.

Professional və öz işini bilən müətəxəssiləri cəlb edərək uçotu çox səlist ayarlamaq, rəsmi olaraq vergiyə cəlb olunan məbləği azaldaraq, müəssisənin mənfəətini artırmaq olar. Bunun üçün qanunvericiliyi və mühasibat uçotunu bilmək, tətbiq etmək, heç nəyi göz arxasına almadan planlı şəkildə yerinə yetirmək lazımdır.

Bunlara nail olmaq üçün professionalara müraciət edin və zəif bəndləri aradan qaldırın.