Malın yaxud xidmətin qiymətinin təyin olunması üçün ilk növbədə onun maliyəti hesablanmalıdır. Maliyyətə hər bir xərc daxil olunmaldır. Ondan sonra isə müəssisənin maliyyə qoyuluşunun qaytıma müddəti təyin olunur. Bu marjanın təyin olunması üçün lazımlı meyarladandır.

Bütün bunlar nəzərə alınaraq qiymət təyin olunur. Əgər bu hesablamalar olmasza, yaxud səhv olarsa, müəssisə zərərlə çalışacaq, inkşaf etməsi, hətta həyatda qalması risk yaradacaq.

Əgər müəssisə sahiblari, rəhbərləri və mühasibi bu sahədə təcrübəsi yoxdursa, konsaltinq agentliklərinə müraciət etmək məsləhətdir.