Name writing with black letters on wooden dices with an old book around. High quality photo

Biznes quran zaman ona ad verilməsi vacib addımlardandır. Çünki, müəssisənin adı və ticarət markasının bazar tərəfindən tanınması vacib meyardır.

Biznesə ad verilməsi ilk baxışda asan görünə bilər. Ona öz adınızı, soyadınızı, uşaqların adını vermək olar. Lakin, işə professonal yanaşmaq üçün marka yaratmaq lazımdır. 

Markanın adı rahat tələffüz olunmalı, tez yadda qalmalı, biznes sahəsinə və təklifə uyğun olmalı, vizual olaraq aydın və rahat oxunmalı, gələcək reklam sloqanlarında rahat istifadə olunmalıdır.

Bunu xüsusi Naming Agentliklərinə həvalə etmək olar. Çünki, mütəxəssislər bu işi yaxşı bacarır.