Özünə hörmət edən hər bir şirkət öz imicini düşünür və brendbuka malikdir.

Brendbuk – loqonun müxtəlif daşıyıcılarda yerləşdirilməsi üzrə bütün qaydaları əks etdirən sənəddir, eyni zamanda firma tərzinin əsas elementlərindən (loqotip, işarə, rəng, şrift) istifadəyə dair qaydaların məcmusudur. Bu sənədin əsas vəzifəsi isə şirkətin bütöv obrazını yaratmağa və istehlakçılar tərəfindən onun müsbət qəbul olunmasına nail olmağa kömək edir. 

Brendbuk əməkdaşlar və partnyorlara şirkətin bütün standartlarını bilmək və anlamaqdır ki, ümumi standartlarda təqdim olunaraq, vəzifələri operativ şəkildə həll etməyə, auditoriya ilə ünsiyyətdə ardıcıl və inandırıcı olmağa kömək edir. 

Brendbukun və loqonun hazırlanması peşəkarlara tapşırılmalıdır.