Biznesin fundamental məqsədi mənfəət əldə etməkdir. Məhz mənfəət biznesin qiymətini və onun iqtisadiyyatda olan dəyərini təyin edir. Lakin, dünya dəyişir. 

180 nəhəng American şirkətlərinin rəhbərləri 2019-cu ildə birgə bəyanat veriblər ki, artıq biznesin məqsədi ancaq mənfəəti və sahiblərinin rifahını yüksəltmək deyil, həmçinin personal, müştəri, podratçılar və ətraf sosiumun güzaranının yaxşılaşmasına yönələcəkdir. 

Zaman dəyişir, onunla ayaqlaşmaq isə hər bir sahibkarın məqsədidir.