Hand Holding Notebook With Drew Brand Logo Creative Design Ideas

Hər bir müəssisənin özəl loqosu olmalıdır. İnsanlar gördükləri rəsm və simvolikaları daha yaxşı yadda saxlayırlar. Brendin yadda qalması üçün loqo vacib amildir.

Loqo sadə, yadda qalan, rahat oxunan, unikal və maraqlı olmalıdır. Bundan başqa onu maştablaşdırmaq asan olmalıdır, həm böyük, həm də kiçik ölçülərdə rahat tanınmalıdır və oxunmalıdır.

Sahibkarlar çox zaman xəsislik edərək loqo hazırlanmasını özü yaxud işçisi hazırlayır. Amma bu doğru yol deyil. Onu hazırlamaq üçün ödəniş edib, işi mütəxəssisinə tapşırmaq lazımdır.