Ənənəvi olaraq ilin əvvəlində keçən ilə yekun vurulur və yeni ilə planlar hazırlanır. 2020-ci il gözlənilməz çətin və problemli oldu. Dünya iqtisadiyyatı təmamilə dəyişdi, biznes virtual məkana keçdi. 

Baş verən dəyişiklikləri diqqətlə öyrənib, 2021-ci il üçün biznesə yeni nəfəs vermək lazımdır. Çətinliklər düşündürməyə vadar edir, həmçinin yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün vasitədir. 

Artıq hər bir müəssisənin və fərdi sahibkarın qarşısında duran vacib amillərdən biri də internetdə təqdim olunmaqdır. Elə ilin planına da bundan başlamaq lazımdır.