Personalı işə qəbul edərkən, nəinki onların professinal bilikləri, həmçinin geniş dünya görüşünün olması vacibdir. Çünki, kollektivdə birlik, dostluq olmalı, həmçinin müştərilərlə ünsiyyət zamanı çox əhəmiyyəti var. 

Vaxtaşırı təlimçi dəvət edərək kollektivə psixologiya, müştərilərlə düzğün ünsiyyətin qurulması, onlara pozitiv yanaşma, fikrinin doğru yolla dəyişdirilməsi kimi təlimlər keçirmək məsləhətdir.

Bu böyük xərc etmir, amma satışların artmasında böyük faydası olur.