Hər bir yeni yaranan müəssisənin nizamnamə kapitalı formalaşdırılır. 

Nizamnamə kapitalı iqtisadi subyektlərin maliyyə vəziyyətləri barədə təsəvvür yaratmağa imkan verən ən vacib göstəricilərdən biridir. Nizamnamə kapitalı təşkilatın kapitalının ən sabit elementlərindəndir. Nizamnamə kapitalı pul, yaxud qeyri pul formasında ola bilər.

Müəssisə yarandığı zaman onun Nizamnamə fondu həyata keçirəcəyi fəaliyyət yaxud proyektlə bağlı olaraq təyin olunmalıdır. Çox zaman müəssisəni qeydə alan zaman 100 manat nizamnamə kapitalı təyin edilir. Bu isə qeyi-ciddi yaxınlaşmadır.